Statut

Statut festivalu Tourfilm

52. Mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm

Karlovy Vary, 4.–5. 10. 2019

I. Základní informace

Hlavním organizátorem festivalu Tourfilm a držitelem ochranné známky je agentura CzechTourism  - státní příspěvková organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, Česká republika.
Festival Tourfilm, který se koná od roku 1967, je nejstarším mezinárodním filmovým festivalem s tematikou cestování na světě. Festival je jedním ze 17 členů Mezinárodního výboru turistických filmových festivalů (Comité International des Festivals du Film Touristique, CIFFT), jehož posláním je sdružovat a rozvíjet nejprestižnější mezinárodní festivaly zaměřené na audiovizuální díla odvětví cestovního ruchu.
Od roku 2003 je nedílnou součástí Festivalu jeho regionální sekce s názvem TourRegionFilm, která je zaměřena na produkci tuzemských filmových děl, spotů a upoutávek s tematikou cestování.
Posláním (cílem) Festivalu je zprostředkovat přehled o aktuální produkci a trendech v oblasti audiovizuálních děl s tematikou cestování a v rámci soutěžních přehlídek uvést a ocenit přihlášená audiovizuální díla, která svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji nejen zahraničního, ale také domácího cestovního ruchu.
Festival řídí organizační výbor složený ze zástupců agentury CzechTourism a realizátora, kterého pořádáním Festivalu agentura pověřuje. 
52. ročník festivalu Tourfilm se uskuteční v termínu 4.–5. 10. 2019 v Karlových Varech v prestižních prostorech hotelu Ambassador a Grandhotelu PUPP.
Mezi hlavní přihlašovatele snímků patří národní a regionální turistické centrály, zástupci regionů, měst, subjektů cestovního ruchu a komerční sféry, tvůrci nebo autoři snímků. Do soutěže jsou přijímány publicistické a dokumentární televizní filmy s tematikou cestování, cestovatelské série, weby a mobilní aplikace sloužící k popularizaci cestovního ruchu, aktivního využití volného času a k podpoře komerčních cílů v cestovním ruchu zejména v těchto tematických oblastech:
 
 • turistické destinace
 • kulturní turismus
 • sportovní a outdoorové aktivity
 • expedice a cestování
 • inovativní destinace
 • příroda a kultura lokalit
II. Program festivalu
Program festivalu Tourfilm tvoří zejména soutěže audiovizuálních děl v následujících kategoriích:
 
TourRegionFilm – národní sekce festivalu:
 • Propagační spoty s tématikou cestování (do 10 minut)
 • Dokumentární filmy s tematikou cestování (včetně TV a online programů)
 • Amatérský krátký film nebo „vlog“ s tematikou cestování (do 60 minut, destinace není omezena)
 • Webové stránky a mobilní aplikace s tematikou cestování
 
Tourfilm – mezinárodní sekce festivalu:
 • Propagační spoty s tematikou cestování do 3 minut
 • Propagační spoty s tematikou cestování delší než 3 minuty
 • Dokumentární filmy s tematikou cestování (včetně TV a online programů)
 • Amatérský krátký film nebo „vlog“ s tematikou cestování (do 60 minut)
 
Program festivalu dále zahrnuje: 
 
 • projekce přihlášených filmů a spotů, prezentace mobilních aplikací
 • semináře/workshopy, diskuse a výměnu zkušeností mezi odborníky z oblasti cestovního ruchu, tvůrci a novináři
 • doprovodné, odborné, společenské a kulturní akce  
III. Přihlášení snímků, poplatky, technické parametry
Do soutěžních sekcí se mohou přihlásit pouze díla, která vznikla po 1. lednu 2016 a nebyla promítána a/nebo oceněna na předchozích ročnících festivalu.
Snímek je možné přihlásit prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na oficiálních  webových stránkách festivalu (http://www.tour-film.cz), který je nutné vyplnit ve všech položkách a současně i připojit aktivní odkaz na přihlašovaný film či web.
Za přihlášení snímků do soutěže nejsou účtovány žádné poplatky. Uzávěrka přihlášených filmů je 31. července 2019. Do 15. srpna 2019 vybere speciální výběrová komise festivalu filmy, které budou zařazeny do soutěže o ceny.
Pokud bude formulář obsahovat chyby nebo nepřesnosti, bude přihlašovatel vyrozuměn a případně vyzván k novému přihlášení snímku. Film je možné dodat i poštou na DVD nebo flashdisku ve standardním počítačovém formátu. Všechny zaslané materiály zůstávají ve festivalovém archivu.
Filmy zaslané k předvýběru musí obsahovat původní jazykové znění filmu: - bez titulků v případě, že původní znění je české nebo anglické, - s anglickými nebo českými titulky v případě, že původní znění je v jakémkoliv jiném jazyce.
V případě, že film bude vybrán do soutěže, přihlašovatel musí nejpozději do 31. srpna 2019 poslat kopii filmu v maximální kvalitě (HD, DCP, BR, …). Přihlašovatel je rovněž při výběru filmu do soutěže povinen zaslat dialogovou listu k filmu v anglickém jazyce, anotaci filmu, informace o režisérovi/tvůrci v anglickém jazyce, fotografie a další propagační materiály, pokud tak neučinil již v rámci přihlášení do soutěže.
Promítací kopie všech vybraných filmů, které nejsou v anglickém nebo českém znění, musí být opatřeny anglickými titulky, za což zodpovídá účastník. Pokud je film v jiném než českém jazyce, budou během projekce promítány české elektronické titulky; jejich výrobu a promítnutí zajišťuje Festival.
Za výlohy spojené s dopravou filmů, náhledových DVD, propagačních materiálů a pojištění ze země původu zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, přihlašovatel. Festival nenese žádnou odpovědnost za případné poškození zásilky v průběhu doručení. Festival si vyhrazuje právo odmítnout snímek, který svým obsahem nebo technickou kvalitou neodpovídá podmínkám Festivalu.
V případě ztráty či zničení kopie během Festivalu je Festival odpovědný pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního ceníku výroby standardní kopie.
 
IV. Poroty
Snímky do hlavní festivalové soutěže vybírá odborná výběrová komise včele s programovým ředitelem festivalu. Tato komise pak také navrhuje časové rozvržení programu včetně pořadí promítání vybraných filmů do soutěží. Mezinárodní poroty obou soutěžních sekcí budou složeny z významných představitelů filmové tvorby (z filmových tvůrců a producentů), marketingových specialistů národních turistických úřadů nebo odborníků z oblasti online marketingu. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého ze snímků uváděného v příslušné soutěži. Programový ředitel, programový koordinátor festivalu nebo jejich zástupce se mohou zúčastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování. Tyto poroty pak rozhodnou o jednotlivých festivalových cenách.
 
V. Festivalové ceny
Statutární ceny
Festivalové statutární ceny uděluje mezinárodní porota. V každé kategorii je udělena jedna hlavní cena a dvě čestná uznání.
 
Nestatutární ceny
Festivalové nestatutární ceny uděluje Město Karlovy Vary a Karlovarský kraj.
 
Grand Prix
Cenu Grand Prix uděluje mezinárodní porota bez rozdílu kategorie.
 
VI. Závěrečná ujednání
Pořadatel se zavazuje, že bude uvádět snímky pouze v rámci festivalu, případně v jeho oficiálních ozvěnách. Podáním přihlášky do soutěže dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci své propagace zdarma poskytoval ukázky a fotografie z přihlášených filmů jakékoliv televizní či rozhlasové stanici v ČR, interní festivalové televizi nebo je prezentoval na internetu a tiskových materiálech.
Oficiálními jazyky festivalu jsou čeština a angličtina.
Podáním přihlášky k účasti na festivalu vyjadřuje účastník souhlas s tímto Statutem.

VII. Zpracování osobních údajů
Svou registrací snímku prostřednictví portálu www.tour-film.cz přihlašovatel fakticky opravňuje správce osobních údajů, jímž je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600 (dále jen „správce“), ke zpracování uživatelem poskytnutých osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež je účinné od 25. 5. 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“), a eventuálně i příslušných vnitrostátních právních předpisů upravujících problematiku ochrany osobních údajů (nařízení GDPR a příslušné vnitrostátní předpisy budou dále souhrnně označovány jen jako „příslušné právní předpisy“), a to za účelem umožnit přihlašovateli registraci snímku do soutěže festivalu Tourfilm.

Podrobnosti ke zpracování osobních údajů ke stažení

 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
Česká republika
Tel.: + 420 221 580 111
www.czechtourism.cz
 

Partneři festivalu

Mpmr CzechTourism Karlovy VARY Karlovarský kraj Cifft

Festival Tourfilm je podporován Karlovarským krajem formou neinvestiční dotace.