O festivalu

Tourfilm

Festival Tourfilm je nejstarším mezinárodním filmovým festivalem s cestovatelskou tematikou na světě. Koná se od roku 1967 a jeho posláním bylo uvést a ocenit dokumentární a propagační filmy a spoty, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívaly k rozvoji domácího i zahraničního cestovního ruchu.

Festival je jedním ze 17 členů Mezinárodního výboru turistických filmových festivalů (Comité International des Festivals du Film Touristique, CIFFT), který sdružuje a pomáhá rozvíjet nejprestižnější mezinárodní festivaly zaměřené na audiovizuální díla v odvětví cestovního ruchu.

Festival Tourfilm se od roku 2021 zaměřil jen na snímky přispívající k propagaci České republiky, kdy autorem může být i zahraniční účastník.

 

Od roku 1989 je Tourfilm oficiálním členem Mezinárodního výboru festivalů s tematikou cestovního ruchu – CIFFT, který vznikl v témže roce ve Vídni. Jeho posláním je oceňovat nejlepší snímky s tematikou cestovního ruchu.

Pro více informací, prosím, navštivte: www.cifft.com
Seznamte se s festivaly CIFFT: klikněte zde