Festivalové ceny

Statutární ceny

Festivalové statutární ceny uděluje mezinárodní porota. V každé kategorii je udělena jedna hlavní cena a dvě čestná uznání.

Nestatutární ceny

Festivalové nestatutární ceny uděluje Město Karlovy Vary a Karlovarský kraj.

Grand Prix

Cenu Grand Prix uděluje mezinárodní porota v rámci soutěže Tourfilm bez rozdílu kategorie.

Grand Prix CIFFT Circuit – seznam hodnocení

„TOURFILM KARLOVY VARY“ je členem Mezinárodního výboru festivalů s tematikou cestovního ruchu – CIFFT od roku 1989. Všechny oceněné filmy se kvalifikují do soutěže GRAND PRIX CIFFT CIRCUIT, ocenění pro nejlepší světový film s tematikou cestovního ruchu a nejlepší světovou reklamu s tematikou cestovního ruchu, a budou uvedeny v seznamu hodnocení CIFFT, dostupném na www.cifft.com.
 
Výhercům členských festivalů CIFFT jsou udělovány hodnoticí body Grand Prix CIFFT. Úplný seznam našich festivalových členů najdete na: www.cifft.com/about/#member.
 
Na seznam hodnocení CIFFT se kvalifikují všechny filmy související s propagací cestovního ruchu, které soutěží samostatně na členských festivalech nebo jsou registrovány prostřednictvím služby CIFFT Full Entry Service.
 
 1. Seznam hodnocení CIFFT zahrnuje dvě kategorie: propagační filmy a reklamy týkající se komunikace v cestovním ruchu.
 2. Výhercům členských festivalů CIFFT jsou udělovány hodnoticí body Grand Prix CIFFT.
 3. Seznam hodnocení CIFFT určuje nejlepší světové filmy s tematikou cestovního ruchu a nejlepší světové reklamy s tematikou cestovního ruchu. 
Hodnocení se vyjadřuje pomocí stupnice od 2 do 10. Film získává body podle ocenění obdrženého na festivalu. Pro tento účel pro hodnocení platí následující bodování:
 • Grand Prix – 10 bodů
 • 1. cena / zlato – 7 bodů
 • 2. cena / stříbro / nejlepší nebo umělecký – 5 bodů
 • 3. cena / bronz – 3 body
 • Čestná uznání / certifikát / diplom – 2 body
 • Národní soutěž (nejlepší film) – 2 body 
Zvláštní poznámky:
 1. Pokud film získá více než jedno ocenění, platí pro účel seznamu hodnocení pouze nejvyšší dosažené ocenění.
 2. Ocenění získaná na festivalech ucházejících se o CIFFT se do seznamu hodnocení CIFFT nezahrnují.
 3. Seznam hodnocení CIFFT bude aktualizován a zveřejněn na naší webové stránce, a to do týdne od slavnostního udělení cen daného festivalu.
 Seznam hodnocení CIFFT si můžete ověřit na odkazu: www.cifft.com/rank-list
 

Partneři festivalu

Mpmr CzechTourism Karlovy VARY Karlovarský kraj Cifft

Festival Tourfilm je podporován Karlovarským krajem formou neinvestiční dotace.