Akreditační podmínky

Akreditační podmínky

Akreditace jsou určeny všem aktivně píšícím novinářům, kteří jsou zástupci konkrétních médií.
Akreditovaní novináři jsou zváni na tiskové konference a setkání. Veškerý program festivalu je přístupný bez akreditace.

Společenský večer Tourfilm 2018 – společenská část festivalu Tourfilm– vstup pouze pro zvané.
Akreditace není vstupenkou na společenskou část večera.

Způsob akreditace

Akreditace probíhají přes adresu media@czechtourism.cz

Tisková konference

První tisková konference se koná ve středu 26. září od 11:00 v salonku Helmer, hotel Ambassador, Karlovy Vary (vstup ze Zeyerovy ulice) – program festivalu a novinky

Druhá tisková konference spojená se setkáním s účinkujícími se koná v pátek 5. října od 12: 00 v salonku Mattoni, hotel Ambassador, Karlovy Vary – vyhlášení vítězů festivalu

Tiskové materiály

Aktuální tiskové materiály včetně aktuálních fotografií v tiskovém rozlišení, videospot a další materiály naleznete v online databázi přístupné z www.tour-film.cz, popř. zadejte přímo URL adresu pro sdílené dokumenty Tourfilm 2018:

https://sux.cz/8eed

Databáze bude průběžně během festivalu aktualizována.

Kontakt

Kontaktní osoba rozhovory/oficiální vyjádření: Renata Kasalová, vedoucí tiskového oddělení CzechTourism – tisková mluvčí, +420 731 548 530, kasalova@czechtourism.cz 

Partneři festivalu

Mpmr CzechTourism Karlovy VARY Karlovarský kraj Cifft

Festival Tourfilm je podporován Karlovarským krajem formou neinvestiční dotace.