CIFFT

CIFFT - Comité International des Festivals du Film Touristique  (Mezinárodní výbor festivalů s tematikou cestovního ruchu) je instituce, sdružující nejprestižnější mezinárodní festivaly
zaměřené na audiovizuální díla odvětví cestovního ruchu. CIFFT vznikl v roce 1989 na popud Filmservice International.


http://www.cifft.com

Partneři festivalu

Mpmr CzechTourism Karlovy VARY Karlovarský kraj Cifft

Festival Tourfilm je podporován Karlovarským krajem formou neinvestiční dotace.